dimarts, 26 de gener de 2016

CONCEPTES I ACTIVITATS DE L'ART ROMÀNIC

     -LA FRAGMENTACIÓ POLÍTICA DE L'IMPERI ROMÀ:


L’any 395 l’imperi Romà es dividí en dos territoris independents: l’imperi Romà d’Orient i l'imperi Romà d’Occident. L’Imperi s’enfonsà definitivament el 476 fruit de les invasions dels pobles germànics, i a Europa i a la conca mediterrània es produí la repartició política següent:

-Imperi Bizantí, continuació de l’imperi Romà d’Orient.
-L’Europa occidental, dividida en diversos regnes germànics.
-Els dominis musulmans, fruit dels territoris conquerits pels àrabs o per pobles convertits a l’islam.

      -L'IMPERI BIZANTÍ:

-Va resistir les invasions dels pobles bàrbars i no posat a fi fins al segle XV.
-L'emperador Justinià I el Gran (527-565) va intentar reconstruir l'antic Imperi Romà.
-El 867 i el 1059 va ser la seva màxima esplendor.
-Al final del segle XI entra en decadència.

       -L'EXPANSIÓ DE L'ISLAM:

-Poble originari de la península d'Aràbia
-Els àrabs eren politeistes (cada tribu tenia els seus déus).
-Al segle VII sorgeix l'Islam.

     -LA CONQUESTA DE LA PENÍNSULA:

-Va iniciar-se l'any 711.
-Es va estendre fins la Gal.lia, on van ser derrotats pels francs (732).
-El territori conquerit pels musulmans s'anomena Al-Andalus.
-Al Andalus va passar per diferents etapes on el territori s'anava dividint.
-L'any 1492 van ser derrotats pel reis Catòlics.
     
     -ELS ORÍGENS DE CATALUNYA:

-Al s. V els visigots s'instal.laren i no marzarem fins al s.VIII.
-Catalunya va seguir sota la ruralització de l'Imperi Romà.
-Les ciutats eren governades per bisbes i governadors visigots.
-Els musulmans van invadir Catalunya al s.VII.

      -LA SOCIETAT FEUDAL:

     LA REVOLUCIÓ FEUDAL

-Al s.XI, el feudalisme era el sistema que configurava l'organització política i social.
-Feudalisme vol dir: posessió territorial d'un senyor feudal.
-Aquest sistema apareix per diferents motius:  els reis li demanava fidelitat a un noble a canvi de terres.

    L'ORGANITZACIÓ  DE LA SOCIETAT FEUDAL

-La societat s'organitzava en: oratores, bellatores i laboratores.
-Els priviliegats , no pagaven impostos i podien ser tant com bellatores, oratores i vilans (serveixen als priviliegats).  

     LA PAU I LA TREVA DE DÉU

L'església organitza unes assemblees per pacificar els territoris on s'estableix la pau de Déu i la treva de Déu.
Aquesta dicta l'excomunió de qualsevol que.
-Assalti  qualsevol edificació
-Agredeixi/injuriï alguna figura religiosa
-Robi béns de l'església
-Destrueixi/cremi cases
-Ataqui a qualsevol
-I no es pot cometre cap acció violenta en determinats dies o festes religioses.

     -LA SOCIETAT RURAL DE L'EDAT MITJANA:

     EL DOMINI FEUDAL

-El sr.feudal dominava la terra i es dividia:

1.El domini directa
2.El domini útil 

-Es va construir el molí, el forn i la ferreria per  augmentar les rendes. Els pagesos havien de pagar per utilitzar aquests espais.

     EL VASSALLATGE

Els nobles prometen fidelitat al rei i aquest els hi proporciona terres.

L'acte ratificat per l'Església té dues parts: 

-El monarca ofereix terres i protecció al vesall, i aquest li ofereix total fidelitat.
-El senyor li lliura una espasa, com a símbol de poder sobre el castell i les terres.

     -LA SOCIETAT URBANA MEDIEVAL:

      LA DECADÈNCIA DELS NUCLIS URBANS

La gran majoria de la població de la societat europea és pagesa i viu en masos o viles petites.

La ciutat es redueix a:

-Autoritat polítiques i eclesiàstiques
-Artesans urbans, que treballen per les autoritats
-Ciutats emmurallades, organitzades al voltant del palau reial i de la catedral.
-Els artesans pertanyen al mateix gremi
-Els mercats s'instal·len a les places i els privilegats són els únics a l'abast del comerç

     -L'ECLOSIÓ DE LA SOCIETAT URBANA

La societat es diversifica i es divideix així: 
-ARTESANS
-COMERCIANTS
-NOBLES I SENYORS FEUDALS

Es descobreixen noves rutes comercials, terres... i fan que el negoci s'incrementi, Els burgesos s'enriqueixen al mateix temps que els nobles.


-PREGUNTES:

1. Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?
R: L'any 395.
2. Com quedà dividida la conca mediterrània?
R: Entre l'imperi Bizantí, l'Europa Oriental i Occidental i el territori musulmà.
3. On estava situada Bizanci?
R: A l'antic imperi Romà d'Orient.
4. En quina data va ser presa dels turcs? Quin significat especial té aquesta data?
R: L'any 527-565, va ser important perquè es volia reconstruir l'antic imperi.
5. A quin segle neix l'islam?
R: Al segle VI
6. On s'originà l'Islam?
R: A Aràbia al segle VII.
7. Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?
R: L'any 711.
8. Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana.
R: Primer va arribar al territori visigot, al 715 ja el dominava, va arribar fins la Gal·lia i el 1492 van ser derrotats pels reis Catòlics,
9. En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té?
R: El 1492, és especial perquè es va descobrir Amèrica.
10. Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?
R: El poble dels visigots.
11. Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?
R: Era una barrera/frontera perquè els musulmans no poguessin conquerir més territori. Estava organitzada per comtats i comtes.
12. Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?
R: Perquè van deixar d'estar designats per els reis francs i van ser heredats.
13. Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procés?
R: El Casal de Barcelona.
14. Què és el feudalisme?
R: És un sistema que organitza l'economia i la societat dels països de l'Occident europeu.
15. Fes una esquema de la societat feudal.


16. En què consistia la treva de Déu?
R: Era una seria de ''regles'' que la església va posar, per calmar les guerres entre els nobles. Consistia a l'excomunió de tot aquell de que sembres la maldat.
17. Explica com era el domini feudal.
R: El domini podia ser tant com directe o útil.
18. En què consistia la relació del vassallatge? Quins avantatges tenien els privilegats?
R: Consistia en què el monarca li demanava al privilegats fidelitat a canvi de terres i protecció.
El privilegats tenia poder sobre les terres i el castell.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada