dimarts, 10 de novembre de 2015

LA PREHISTÒRIA

ART ANTIC - LA PREHISTÒRIA


Períodes de la prehistòria
4.000.000 - Paleolític inferior - Australopitecs antics
3.500.000 - Australopithecus afarensis 
3.000.000 - Australopithecus  africanus
2.500.000
2.000.000 - Australopithecus robustus
1.500.000
700.000   - Homo habilis
500.000   -   
300.000   - Homo erectus
200.000   -
118.000   - 
100.000
 80.000    -
 50.000    Paleolític Mitjà - Homo Sapiens Neanderthalensis
 38.000    -  Paleolític Superior - Homo Sapiens Sapiens 
 13.000    -  Mesolític 
  4.000     -  Neolític

HOMINITZACIÓ I LA CULTURA: 
 
       L'aspecte que tenen els  humans ha anat evolucionant al llarg d'uns períodes.
Fa uns 5 milions d'anys un grup d'animals del gènere dels primats (micos, monus...) antropoides, que caminaven sobre les extremitats del darrera i tenian aspecta de simis, van començar a configurar-se fins arribar al gènere del èsser humà, aquest procés s'anomena hominització. El primer home en estudiar sobre el tema va ser, Charles Darwin.

 
 
 
 
 
 
 
 
Els científics han demostrat que els nostres avantpassats, que el simis i els humans, procedim d'un ancessor comú. 

Gràcies als estudis hem pogut treure aquestes conclusions:


-Caminaven drets i eren de talla petita.


-El cervell se'ls va anar desenvolupant poc a poc.


-Es van desenvolupar en zones de climes càlids, sobretot a Àfrica.


-Des d’Àfrica, van emigrar cap a Àsia i Europa.


-L'homo erectus, va ser el primer que va abandonar el continent africà i va poblar Europa i Àsia. A més, va aprendre a controlar el foc amb el que es defensava millor dels animals i es podia escalfar. 

A partir de l'homonització, la relació dels humans amb el medi ambient es porta a terme a partir de la cultura.


En les primeres etapes, la cultura es manifesta en la fabricació i la utilització d'instruments o eines que han augmentat l'eficàcia de l'organisme davant el medi.

-QUÈ ÉS LA PREHISTÒRIA?

És el període més llarg de la nostra història, està compresa entre l'aparició dels humans i l'elaboració dels primers documents escrits. Es divideix amb dos períodes:

-L'edat de pedra (paleolític, neolític).
-L'edat del metall (eneolític, l'edat de bronze i del ferro).


 PALEOLÍTIC

 Els humans que vivien al paleolític es desplaçaven per caçar, per això vivien una vida nòmada (habitatges provisionals).
 Podien viure tant en cabanes, com en coves.
 Gairebé tots els objectes fabricats que ens han arribat són estris relacionats amb la subsistència destinats a la caça d'espècies variades i a la recol·lecció de fruits silvestres. La base de totes aquestes indústries paleolítiques és la pedra; en molts casos el sílex .


-LES VENUS

Les venus s'han trobat a diversos jaciments d'Europa. Són unes figures petites nues que acostumen a representar el cos femení. Alguns historiadors les van associar amb un culte a la fecunditat i amb la preocupació dels humans per la seva pròpia reproducció. Destaquen el volum exagerat dels pits i les natges.
 
 
 
 


-LES PINTURES RUPESTRES

Primeres pintures de la història de la humanitat, es troben a les parets i als sostres de les coves, i són fetes amb colorants naturals de tonalitats molt vives: el vermell, el negre i l'ocre. En alguns casos, aquestes pintures representen els animals amb què s'alimentaven i no  respon a cap propòsit artístic tot i que podien tenir un caràcter màgic.

Existeixen dos àrees diferents:

-ÀREA FRANCOCANTÀBRICA.
-ÀREA DEL LITORAL.

-EL NEOLÍTIC

En aquesta època es va produir la revolució més espectacular de la història de la humanitat, ja que l'ésser humà ja no depenia dels recursos que li oferia la naturalesa i passava a produir d'una manera conscient i voluntària. Es van anar convertint mes sedentaris i a desenvolupar nous útils apropiats per les seves noves activitats.

Depenent de si eren nòmades o sedentaris, practicaven diferents activitats.

Les collites asseguraven l'aliment dels camperols i els animals domèstics els proporcionaven llet, formatge, carn i pells. La ceràmica va néixer, per què els camperols necessitaven recipients per guardar els productes. Totes les peces de ceràmica, eren fetes a mà.


Intentaven explicar els fenòmens (com la vida i la mort), a partir de manifestacions artístiques i funeràries. Creien en esperits, éssers invisibles... i es creien superiors als animals.

Es van començar a preocupar per les estacions, temperatura... per l'agricultura.

Es pren molt important el culte als morts i la transmissió de coneixements.

Aquí es va anar desenvolupant les idees sobre Déus, éssers mitològics... ja que no trobaven la raó de certs fenòmens.


-QUÈ SÓN ELS MEGÀLITS?

Monuments enormes de pedra, que creuen que estan relacionats amb els Déus i el culte dels morts, dels habitants de    
l'època del neolític.

Els megàlits més comuns són: els dòlmens (càmera delimitada per grans lloses de pedra que s'accedia per un corredor) i les galeries cobertes (grans passadissos construïts amb grans monòlits de pedra). Els dos tipus de megàlits es cobrien de terra. Eren construccions de caràcter funerari, tombes col·lectives.

Els menhirs són monòlits de pedra col·locats verticalment, amb una funció màgica o simplement amb la funció de delimitar un territori. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada