dilluns, 9 de novembre de 2015

ELEMENTS PER COMENTAR UNA OBRA PICTÒRICA

ELEMENTS MÉS IMPORTANTS PER ANALITZAR UNA OBRA PICTÒRICA:

-TEMÀTICA: Mitologia,Religiosa,Profana,Retrat
-ELEMENTS PLÀSTICS: Poden ser la línia i el dibuix, la perspectiva, el color, model i volum, la llum i la composició
-TÈCNICA: La pintura monumental, i la pintura externa.
  •  PINTURA : És l'art de cobrir una superfície plana, el suport sobre el que es pinta amb colors, segons la tècnica de cada estil o època.
TEMÀTICA:
Identificar i descriure el tema, poden ser de temàtica religiosa, mitològica, profana o retrats

ELEMENTS PLÀSTICS:
Els elements plàstics són la línia i el dibuix, la perspectiva, el color, model i volum , la llum i la composició

LÍNIA I DIBUIX: Identificació de les formes, amb un llenguatge propi i pot ser línia continua o discontinua , la línia continua mostra quietud o serietat i la discontinua dinamisme o emoció

MODEL I VOLUM: Representa el volum i la 3r dimensió en les figures mitjançant el dibuix i el sombrejat

LA PERSPECTIVA: Representació ficticia d ela tercera dimensió  mitjançant els diferents medis
   -Caballera i jeràrquica: Diferents tamany de figures
   - Lineal i central: Línies i punts de fuga
   -La pintura plana: Sense volum ni perspectiva.
   -Escorça: Recurs de la perspectiva
   -L'esfumat: Difuminat de colors
   -Perspectiva aèria: Atmosfera entre figures

LA LLUM: Element fingit i intimament relacionada amb el mode de representar el volum i l'espai.
                  TIPUS: Natural diürna, nocturna i artificial.
                  EVOLUCIÓ: Llum uniformada en la pintura plana romànica. Clara i sense grans     contrastes en les pintures renaixentistes.

EL COLOR: Element fonamental de la pintura.
                   TEORIA DEL COLOR: Colors primaris, colors secundaris i colors complementaris.
                   L'APLICACIÓ DEL COLOR: Uniforme, espesa, nerviosa...etc 

LA COMPOSICIÓ: Forma d'ordenar les figures planes.
                                 -  Basada en la forma
                                  - Basada  en la llum 
                                 -  Basada en el color
MODELATGE I VOLUM
Representa el volum i la tercera dimensió, en les figures mitjançant el dibuix sombrejat. Com exemple escoles i pintorsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada