dimarts, 10 de novembre de 2015

ART PREHISTÒRIC : ACTIVITATS

1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:


El tipus de megàlit més abundant a Catalunya és el dolmen. En són exemples els de la Cista del Clot del Llorer , els de la Cova d' en Daina o el de Vallgorguina un dels més importants de tota Catalunya.
2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:  • L' Homo Erectus descobreix el foc → PALEOLÍTIC

Fa 1,9 milions d'anys aproximadament.

  • Apareixen les primeres manifestacions artístiques → PALEOLÍTIC

Fa 1 milió d'anys aproximadament.

  • L' agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil → NEOLÍTIC

Any 10.000 a.C. aproximadament.

  • Els éssers humans inicien l' activitat metal·lúrgica → EDAT DELS METALLS

Any 3.500 a.C. aproximadament.3.Fes un informe sobre aquesta imatge:

En aquesta imatge podem veure 
representada la Venus de Willendorf, 
una de les venus prehistòriques més 
famoses del món. Una venus és una 
figura escultòrica d' una dona, com a 
símbol de fertilitat i procreació, i 
podem apreciar que els òrgans sexuals 
estàn molt exagerats per a simbolitzar 

tal idea.

4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:
a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?

Es podrien trobar al litoral mediterrani de la Península Ibèrica, ja sigui per l'estil de la pintura o per l'escena que representa (escena de caça).

b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures.


S'hi pot apreciar una escena de caça, hi ha tres humans i dos éssers estranys caçant el que semblen cavalls o vaques. Una possible finalitat per a aquestes pintures podria ser demanar als "déus" que abundi l'aliment o, simplement, l'objectiu podria ser decorar les coves.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada